Wykorzeniamy fytoftorozę

fytoftorozaFy-to-fto-ro-za… Tę chorobę trudno wymówić, a co dopiero ją zdiagnozować czy zwalczać. Stąd rada: jeśli zauważymy zamieranie całych roślin lub ich części, przed ich spaleniem przyjrzyjmy się pędom. Zaczerwienienie korzeni lub nacieki na liściach w kształcie litery „V” to objawy fytoftorozy. Porażonych roślin nie da się uratować, ale można chronić ich sąsiadki.

Jednak tylko nieliczne środki grzybobójcze są w stanie sprostać temu zadaniu. Do tych wyjątków należą Mildex® i Preyicur® Energy – dwuskładnikowe preparaty zawierające fosetyl glinowy.

To jedna z najlepszych substancji o działaniu systemicznym, świetnie rozprowadzana po całej roślinie. Preyicur® Energy dodatkowo powoduje tzw. efekt zielony, czyli stymuluje wzrost roślin. Oba preparaty znajdziesz w sklepach ogrodniczych.

PRODUKCJA KRZEWÓW LESZCZYNY I WINOROŚLI

leszczynaPRODUKCJA KRZEWÓW LESZCZYNY
Krzewy leszczyny rozmnaża się przez odkłady poziome lub pionowe. Rośliny mateczne sadzi się w rzędy odległe od siebie o 2,0-2,5 m, a w rzędach mniej więcej co 1,0 m. Odkłady poziome wykonuje się w trzecim lub czwartym roku, przyginając w tym celu pędy starsze. Z poziomo położonych pędów wyrastają pionowo młode pędy, które z chwilą osiągnięcia wysokości 15-20 cm obsypuje się ziemią. Odkłady pionowe otrzymuje się przez bardzo silne przycięcie roślin matecznych na wysokości 3-4 oczek. Z pozostających nad ziemią czopów wyrastają młode pędy, które obsypuje się ziemią. Dalsza pielęgnacja odkładów poziomych i pionowych jest taka sama, jak podkładek wegetatywnych dla drzew owocowych.
Ukorzenione pędy (odkłady) sadzi się po skróceniu na jeden lub dwa lata do szkółki. Po osiągnięciu wymiarów określonych normą krzewy leszczyny wykopuje się i przeznacza do sprzedaży.

PRODUKCJA KRZEWÓW WINOROŚLI
Krzewy winorośli rozmnaża się najczęściej przez sadzonki zdrewniałe, 2-3-oczkowe. Przygotowuje się je z pędów ściętych późną jesienią przed mrozami. Sadzonki te przechowuje się w przechowalni zasypane wilgotnym piaskiem i w połowie kwietnia wysadza się do szkółki. Po jednym roku uprawy ukorzenione rośliny osiągają wymiary określone normą.
Winorośl można rozmnażać ponadto przez sadzonki zielne, odkłady, a także przez szczepienie na wytypowanych podkładkach.